Apie mus

 

UAB „KMT“ specializacija metalo lazerio pjovimas, lenkimas, suvirinimas, frezavimas, šratavimas, dažymas ir nestandartinių metalo konstrukcijų gamyba.

Mūsų konkurencinis pranašumas - individualūs užsakymų sprendimai.

 

Dirbame daugiau nei 15 metų, dauguma mūsų produkcijos iškeliauja į Vakarų Europos bei Skandinavijos šalis.

 

Dirbame įmonėms automobilių, miškų, geležinkelių, baldų, žuvininkystės ir kituose pramonės sektoriuose.

 

Mes gaminame pusgaminius ir pilnai pagamintus gaminius mažais ir vidutinio dydžio užsakymo kiekiais.

Gamybos plotas

Mūsų gamybos plotas siekia 4000 kv.m..

 

Naujausios technologijos, užtikrina produktų aukščiausią kokybę ir optimalų gamybos laiką.

Lankstus gamybos pajėgumas

 

Galite pasikliauti mūsų lanksčios gamybos galimybėmis.

 

Šiuolaikiniai technologiniai įrengimai gali apdoroti įvairių dydžių ir storių metalus.

Mūsų įranga

Trumpf TruLaser 8000

Trumpf TruBend 8800/ 5230

SciTeex PB-VB 1855

SciTeex PC-BL 1555vv

Specialiosios paskirties transporto priemonių serviso paslaugų plėtra

UAB "KMT" įgyvendina projektą „Specialiosios paskirties transporto priemonių serviso paslaugų plėtra“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0083 (toliau – Projektas).

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto “Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“.

 

2015 m. gruodžio 10 d. UAB "KMT"  ir  viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė Projekto finansavimo sutartį. Finansavimo sutartyje numatyta bendra Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 5.915.145,03 Eur, iš kurių Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšos 2.100.000,00 Eur ir nuosavos pareiškėjo lėšos 3.815.145,03 Eur.

 

Pagrindinis Projekto tikslas - didinti įmonės teikiamų paslaugų konkurencingumą ir produktyvumą, diegiant modernias technologijas įmonės paslaugų veikloje, didinti darbo našumą. Šiam tikslui pasiekti, numatytos pagrindinės Projekto veiklos:

 

Naujo pastato statyba. Veiklos įgyvendinimo pabaiga 2018 m. liepos 31 d.;

 

Įrangos, įrenginių ir kito turto įsigijimas. Veiklos įgyvendinimo pabaiga 2018 m. spalio 31 d.

Projekto metu pastatytas naujas specializuotas automobilių servisas leis didinti automobilių aptarnavimo apimtis, racionaliau naudotis projektavimo, įrengimo patalpomis, sukurti geresnes darbo sąlygas dirbantiesiems įmonėje ir didinti įmonės našumą.

 

Įdiegtos modernios technologijos įmonėje užtikrins paslaugų kokybiškumą, patrauklumą, didesnės pridėtinės vertės paslaugas, efektyvų medžiagų ir išteklių naudojimą.

 

Bus vykdoma ekologiška ir aplinkosauginiu aspektu užtikrinta veikla, kuri prisidės prie įmonės konkurencingumo didinimo.

 

Dėl detalesnės informacijos apie Projektą maloniai prašome kreiptis į žemiau nurodytą UAB „KMT“ atstovą.

 

UAB „KMT“

Referentė

Jurgita Arbočienė

Tel.: + 370 37 377138

El.p.: kmt@kmt.lt