Apie mus

 

UAB „KMT“ specializacija metalo lazerio pjovimas, lenkimas, suvirinimas, frezavimas, šratavimas, dažymas ir nestandartinių metalo konstrukcijų gamyba.

Mūsų konkurencinis pranašumas - individualūs užsakymų sprendimai.

 

Dirbame daugiau nei 15 metų, dauguma mūsų produkcijos iškeliauja į Vakarų Europos bei Skandinavijos šalis.

 

Dirbame įmonėms automobilių, miškų, geležinkelių, baldų, žuvininkystės ir kituose pramonės sektoriuose.

 

Mes gaminame pusgaminius ir pilnai pagamintus gaminius mažais ir vidutinio dydžio užsakymo kiekiais.

Gamybos plotas

Mūsų gamybos plotas siekia 4000 kv.m..

 

Naujausios technologijos, užtikrina produktų aukščiausią kokybę ir optimalų gamybos laiką.

Lankstus gamybos pajėgumas

 

Galite pasikliauti mūsų lanksčios gamybos galimybėmis.

 

Šiuolaikiniai technologiniai įrengimai gali apdoroti įvairių dydžių ir storių metalus.

Mūsų įranga

Trumpf TruLaser 8000

Trumpf TruBend 8800/ 5230

SciTeex PB-VB 1855

SciTeex PC-BL 1555vv

PROJEKTAI

 

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES TRANSPORTO PRIEMONIŲ SERVISO PASLAUGŲ PLĖTRA

 

UAB "KMT" įgyvendina projektą „Specialiosios paskirties transporto priemonių serviso paslaugų plėtra“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0083 (toliau – Projektas). Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto “Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“.
 
2015 m. gruodžio 10 d. UAB "KMT"  ir  viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė Projekto finansavimo sutartį. Finansavimo sutartyje numatyta bendra Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 5.915.145,03 Eur, iš kurių Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšos 2.100.000,00 Eur ir nuosavos pareiškėjo lėšos 3.815.145,03 Eur.
 
Pagrindinis Projekto tikslas - didinti įmonės teikiamų paslaugų konkurencingumą ir produktyvumą, diegiant modernias technologijas įmonės paslaugų veikloje, didinti darbo našumą. Šiam tikslui pasiekti, numatytos pagrindinės Projekto veiklos:

 

Įrangos, įrenginių ir kito turto įsigijimas. Veiklos įgyvendinimo pabaiga 2018 m. spalio 31 d.
Projekto metu pastatytas naujas specializuotas automobilių servisas leis didinti automobilių aptarnavimo apimtis, racionaliau naudotis projektavimo, įrengimo patalpomis, sukurti geresnes darbo sąlygas dirbantiesiems įmonėje ir didinti įmonės našumą.
 
Įdiegtos modernios technologijos įmonėje užtikrins paslaugų kokybiškumą, patrauklumą, didesnės pridėtinės vertės paslaugas, efektyvų medžiagų ir išteklių naudojimą. Bus vykdoma ekologiška ir aplinkosauginiu aspektu užtikrinta veikla, kuri prisidės prie įmonės konkurencingumo didinimo.
 
Dėl detalesnės informacijos apie Projektą maloniai prašome kreiptis į žemiau nurodytą UAB „KMT“ atstovą.

 

UAB „KMT“ Referentė
Jurgita Arbočienė
Tel.: + 370 37 377138
El.p.: kmt@kmt.lt

 

 

SUMAŽINTI ENERGIJOS VARTOJIMO INTENSYVUMĄ UAB "KMT" DIDINANT AEĮ GAMYBĄ IR VARTOJIMĄ

 

UAB "KMT" įgyvendina projektą „Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą UAB "KMT" didinant AEI gamybą ir vartojimą“ Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0022 (toliau – Projektas).

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

 

2018 m. gegužės 3 d. UAB "KMT"  ir  viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė Projekto finansavimo sutartį. Finansavimo sutartyje numatyta bendra Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 489.488,00 Eur, iš kurių Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšos 391.590,40 Eur ir nuosavos pareiškėjo lėšos 97.897,60 Eur.

 

Pagrindinis Projekto tikslas - sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant AEI gamybą ir vartojimą. Šiam tikslui pasiekti, numatyta pagrindinė Projekto veikla:

Energijos efektyvumo priemonių įsigijimas ir diegimas. 400 kW galios Saulės energijos elektrinės  įrengimas.

Veiklos įgyvendinimo pabaiga 2019 m. vasario 1 d.;

 

Atsinaujinantys energijos ištekliai (AEI), jų efektyvus naudojimas ir plėtra yra vienas iš esminių darnios nacionalinės energetikos strategijos tikslų, kurių įgyvendinimas mažina priklausomumą nuo iškastinio kuro importo, didina energijos tiekimo patikimumą ir mažina šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų emisiją į atmosferą. Šių išteklių naudojimas gali mažinti energijos gamybos sąnaudas, gerina gyvenamosios aplinkos kokybę, sukuria darbo vietas, taip pat didina užimtumą regionuose ir mažina socialinę atskirtį.

 

Įgyvendinus projektą UAB „KMT“ prisidės prie darnios energetikos tikslų, elektros energijos išteklius naudos ekonomiškai efektyviau, prisidės prie šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų emisijos mažinimo, žmogaus ir gamtinės aplinkos gerinimo.

 

Dėl detalesnės informacijos apie Projektą maloniai prašome kreiptis į žemiau nurodytą UAB „KMT“ atstovą.

 

 

UAB „KMT“ Referentė
Jurgita Arbočienė
Tel.: + 370 37 377138
El.p.: kmt@kmt.lt

 

UAB "KMT" DABARTINĖS VEIKLOS PARDAVIMŲ DIDINIMAS ESAMOSE IR NAUJOSE RINKOSE

 

UAB "KMT" įgyvendina projektą „UAB "KMT" dabartinės veiklos pardavimų didinimas esamose ir naujose rinkose” Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0312 (toliau – Projektas).

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05 „Naujos galimybės LT+“.

2019 m. rugpjūčio 1 d. UAB "KMT"  ir  viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė Projekto finansavimo sutartį. Finansavimo sutartyje numatyta bendra Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 95.092,00 Eur, iš kurių Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšos 45.000,00 Eur ir nuosavos pareiškėjo lėšos 50.092,00 Eur.

 

Pagrindinis Projekto tikslas – įmonės ir jos vykdomos veiklos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Šiam tikslui pasiekti, numatyta pagrindinė Projekto veikla:

- Pristatyti gaminimą įmonės produkciją užsienyje vykstančiose parodose.

- Veiklos įgyvendinimo pabaiga 2020 m. spalio 26 d.;

Norint paspartinti įmonės augimą ir padidinti eksporto apimtis, įmonė pasinaudojo "NAUJOS GALIMYBĖS LT" finansavimo priemone ir pradėjo dalyvauti tarptautinėse parodose, siekiant susirasti naujų klientų ir išreklamuoti produkciją naujoms rinkoms. Sėkmingas projekto įgyvendinimas ženkliai padidins įmonės eksportą, o tai labai teigiamai atsilieptų įmonės finansiniam stabilumui, kadangi padidėtų eksportuojamų prekių kiekis, taip pat tai paskatintų įmonės konkurencingumą bei žinomumo augimą globalioje rinkoje..

Dėl detalesnės informacijos apie Projektą maloniai prašome kreiptis į žemiau nurodytą UAB „KMT“ atstovą.

 

UAB „KMT“ Referentė
Jurgita Arbočienė
Tel.: + 370 37 377138
El.p.: kmt@kmt.lt

 

 

UAB "KMT" TRANSPORTO PRIEMONĖS (PRIEKABOS) EUROPOS BENDRIJOS TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKAVIMAS

 

UAB "KMT" įgyvendina projektą „UAB "KMT" transporto priemonės (priekabos) Europos Bendrijos tipo patvirtinimo sertifikavimas” Nr. 03.2.1-LVPA-K-80-203-0010 (toliau – Projektas)

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“

2020 m. balandžio 1 d. UAB "KMT"  ir  viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė Projekto finansavimo sutartį. Finansavimo sutartyje numatyta bendra Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 12.280,00 Eur, iš kurių Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšos 6140,00 Eur ir nuosavos pareiškėjo lėšos 6140,00 Eur.

 

Pagrindinis Projekto tikslas - sparčiai plėsti įmonės tarptautiškumą ir sukurti teigiamą įvaizdį tarptautinėse rinkose teikiant kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus. Šiam tikslui pasiekti, numatyta pagrindinė Projekto veikla:

Planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.

 

Veiklos įgyvendinimo pabaiga 2021 m. sausio 1d.

 

Siekiant didinti įmonės našumą ir tarptautiškumą, inicijuojamas projektas „UAB "KMT" transporto priemonės (priekabos) Europos Bendrijos tipo patvirtinimo sertifikavimas“. Užsienio rinkai bus pasiūlyta aukštos kokybės produkcija kuri leis įmonei padidinti pardavimo pajamas, taip pat išpopuliarinti numatomą gaminį, esamą prekės ženklą bei pozicionuoti kaip kokybišką ir aukštą pridėtinę vertę kuriantį produktą.

 

Dėl detalesnės informacijos apie Projektą maloniai prašome kreiptis į žemiau nurodytą UAB „KMT“ atstovą.

UAB „KMT“ Referentė
Jurgita Arbočienė
Tel.: + 370 37 377138
El.p.: kmt@kmt.lt